ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ТӨВҮҮД

Хөтөлбөрийн зорилго:

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх

  1. Баян-Өлгий аймгийн хүүхэд хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй
  2. Баянхонгор аймгийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй
  3. Дархан-Уул аймгийн “ЗУЗААХАЙ”хүүхэд хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй
  4. Дорнод аймгийн “АЛТАНЗУЛ” хүүхэд хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй
  5. Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй
  6. Ховд аймгийн “ИТГЭЛ” хүүхэд хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй
  7. Хөвсгөл аймгийн“ТЭМҮҮЛЭЛ” хүүхэд хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй
  8.  Хан-Уул дүргийн  “БАГВААХАЙ” хүүхэд хөгжлийн төв Дэлгэрэнгүй