Хөтөлбөрүүд

null

Хүүхэд Хөгжлийн Төв

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжүүлэхэд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой

null

Ногоон гархан урлан

Байгалийн гаралтай түүхий эд хонь тэмээний ноосыг сүлжмэл урлалтай хослуулан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээс гадна хоёрдогч түүхий эд ашиглан сувинер хийдэг. Мөн Япон улсын Саори урлалаар бүс, ороолт нэхдэг

null

Нөлөөллийн хөтөлбөр

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, залуусын эрхийг хангуулахын төлөө бодлого, шийдвэрт нөлөөлөх зорилготой

null

Зөвлөх Эцэг Эхийн хөтөлбөр

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүд эрх зүйн чадамжтайгаар хүүхдийнхээ эрхийг хангуулахыг төрөөс шаарддаг болох зорилготой