Ногоон гархан худалдаа

Оюуны ялгаатай чадвартай залуусыг ирээдүйн татвар төлөгч болж бие даан амьдрахад тус нэмэр оруулах зорилготойгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй 4 ээж, ОЯЧ 7 залуу, багш, менежерийн хамтаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбооны дэргэд “Ногоон гархан” урлан 2019 оны 8 сард байгуулагдан ажиллаж байна