Саори бүтээгдэхүүн

Саоритой Нуруувч

Хэмжээ : Том, жижиг, дунд
Үнэ : 20000

Саори бүс

Хэмжээ : Бүх размер, өнгө, загвартай
Үнэ : 12000

Саори ороолт

Бүх размер, өнгө, загвараар, захиалгаар хийнэ.
Үнэ :15000