Тэмээний ноосон бүтээгдэхүүн

Тэмээний ноосон бойтог

Хэмжээ : Бүх размер 
Үнэ : 5000

Хүүхдийн эсгий гутал

Үнэ :.20000

Тэмээний ноосон майк

Том хүний размер

Хүүхдийн размер

Үнэ : 25000-30000

Тэмээний ноосон хөнжил /гадуураа ууттай/

Хэмжээ :Урт 2 м Өргөн 60 см

Үнэ : 135000