ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Манай хөтөлбөрүүд:

 1. Хүүхэд хөгжлийн 10 төв Дэлгэрэнгүй
  1. Хүүхдийг бага насанд нь хөгжүүлэхэд эцэг эхчүүдийг чадавхижуулах, чиглүүлэх зорилготой
 2. “Ногоон гархан” урлан Дэлгэрэнгүй
  1. Оюуны ялгаатай чадвартай залуусаар хөдөлмөр эрхлүүлэх замаар тэднийг бусдаас дутахгүй үүрэг хүлээж, ажиллаж, амьдарч чадахыг харуулах зорилготой)
 3. Зөвлөх эцэг эхийн хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй
  1. Чадавхижиж, эрхмэдэлжсэн эцэг эхчүүд өөрийн чадах, мэдэх зүйлээр бусад эцэг эхчүүдэд тусалж, нийтийн чанартай үйлчилгээнд хүүхдийнхээ хөгжих эрхийг хангуулахын төлөө хамтаараа зохион байгуулалттай ажиллах
 4. Нөлөөллийн хөтөлбөр Дэлгэрэнгүй
  1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрхийг хангуулах, дэмжих, хамгаалахын төлөө эцэг эхчүүд дуу хоолойгоо нэгтгэн, Бодлогод нөлөөлөх үйл ажиллагааг өрнүүлэх зорилготой