Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийн хамтарсан ажлын баг Баян-Өлгий аймагт ажиллалаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төвийн хамтарсан ажлын баг Баян- Өлгий аймагт ажиллаа. 2022.04.13-14-ний өдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагч нарт ХБХХЕГ, ХБХСЗХТ-ийн үйл ажиллагааны талаар болон хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл амьдрах зан үйлийг төлөвшүүлэх нь, эрт илрүүлгийн ач холбогдол сэдвүүдээр сургалт явууллаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоотой хамтран Баян-Өлгий аймагт амьдарч байгаа хөгжлийн онцлогтой болон оношлуулах шаардлагатай 87 хүүхдэд сэргээн засах болон хөгжлийн цогц үзлэг оношилгоо хийж тэдний эцэг эх асран хамгаалагч нарт зөвлөгөө мэдээлэл өгч, дасгал хөдөлгөөн зааж ажиллалаа

About Author

Related posts

ХБХЭЭХолбоо Монголд анх удаа #ХӨГЖЛИЙН_БЭРХШЭЭЛТЭЙ_ХҮҮХДИЙН_ЭЦЭГ_ЭХЧҮҮДИЙН_ХӨГЖЛИЙН_ТӨВ нээлээ

ХБХЭЭХолбооны Алсын хараа нь Чадавхжсан эцэг эхчүүд, олон нийтийн дэмжлэгийг аван НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ болгох билээ. Энэ зорилгодоо хүрэх нэг арга зам нь эцэг эхчүүд мэдээлэлтэй байх, эцэг эхчүүдийн хүний эрхийн хандлагатай болох, хүүхдийнхээ эрхийг шаардах эрхзүйн боловсролтой байх явдал байдаг. Энэ ч зорилгод хүрэх нэгэн том алхмыг ХБХЭЭХолбооны...

Read More

ХБХЭЭХ-ны Баян-өлгий, Ховд салбарын ажилтнууд дохионы хэлний анхан шатны сургалтанд хамрагдлаа

ХБХЭЭХ-ны Баян-Өлгий салбар, Ховд салбарын ажилтнууд болон гишүүн эцэг эх, төрийн байгууллагуудаас 8 хүн дохионы хэлний анхан шатны 20 цагийн сургалтанд амжилттай хамрагдлаа.

Read More

Казакстаны Астана хотод туршлага судлав

ХБХХ төслийн ажилтан,Баян- Өлгий болон Ховд салбарын ХБХЭЭХ-ны ажилтнууд, эцэг эхийн төлөөлөл, Баян-Өлгий аймгийн 2-р сургуулийн төлөөлөл нийт 10 хүн Астана хотод туршлага судаллаа. Астана хотод байгаа үндэсний сэргээн засах төв, Abaqus ХХТөв болон ХБХ-тэй ажилладаг сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаануудтай танилцав.

Read More

Give a comment